search

bỏ cờ bạc làm lại từ đầu

Share time:2021-11-25
Data type:xs mn t6
Extract password:--
file type:Document
file size:61M
File path:Game-VN/xs mn t6 /bỏ cờ bạc làm lại từ đầu .doc
Description đầu Xa xa nhìn lại, trên U Minh đảo có cả một khu rừng xanh tốt, có vài tòa núi cao vững vàng, dưới chân núi phủ kín một màu xanh lục. Tóm lại đối với cái đảo này ấn tượng đầu tiên của Lý Cáp là xanh lè. cờKhông sai. bỏLý Cáp đứng lên: cờThái hậu, hôm nay ta sẽ phải rời khỏi kinh thành quay về Đàm Bình trấn. Trước khi đi ta xin khuyên ngài một câu: ngàn vạn lần đừng chọc ta, chọc giận ta, cẩn thận ta nhấc ngài đi luôn đấy. lạiVậy chàng kể cho ta một chút chuyện trên đỉnh Thiên Sơn được không?