search

game bai tien len

Share time:2021-11-25
Data type:Tiến lên
Extract password:--
file type:Document
file size:66M
File path:Game-VN/Tiến lên /game bai tien len .doc
Description tienLý Cáp nói: gameMạt tướng Lý Cáp, thỉnh an điện hạ. tienLý Cáp nhìn về phía trước, thấy bảy người đang bất phân thắng bại, xem ra đánh cả buổi cũng không phân thắng bại, nếu thực lực tam ngưu đã không sai biệt lắm, có đánh tiếp cũng vô dụng, cũng không phải muốn sinh tử đấu. gameVân Lâm kỳ quái nói: len Phụ thân cháu ngoài việc cho cháu cái chức vị công chúa thì cho cháu được cái gì nữa? Mẫu thân cháu năm đó sao lại gả cho tên vũ phu như hắn chứ! Hắn hiện tại thì sao? Không phải đối xử với cháu như tù binh ư?